Historie vzniku EBC*L

 

Podnět pro vytvoření standardu „Kompetence v oblasti obchodu”, který bude využitelný pro celou Evropu, vznikl na základě průzkumu, který měl zmapovat úroveň tzv. Business Competence ve firmách. Zjistilo se při něm, že velká většina pracovníků nedisponuje dostatečnými kompetencemi. Byla tak potvrzena potřeba dalšího vzdělávání a zároveň jeho mezinárodní jednotnosti a uznatelnosti.

 

V návaznosti na výše uvedené poznatky, stanovili odborníci objektivně uznatelný standard kvalifikace v oblasti podnikové ekonomiky a obchodu, jehož splnění je potvrzeno mezinárodně uznávaným certifikát EBC*L. Vzdělávání v systému EBC*L vychází z praktických poznatků dané oblasti a zkušeností získaných v praxi.

 

Mezinárodní fungování sytému EBC*L 

 

Mezinárodní úroveň fungování systému EBC*L je zaštítěna dvěmi organizacemi. Jsou to:

 

  • Mezinárodní centrum EBC*L ve Vídni a Kuratorium für Wirtschaftskompetenz in Europa (Výbor pro kompetenci v oblasti obchodu v Evropě).

  

  • Mezinárodní centrum EBC*L je řízeno Viktorem Mihalicem (CEO), jedním z tvůrců celého systému. Mezinárodní centrum je zodpovědné za podporu zemím, které EBC*L již přijaly,a za další rozvoj systému EBC*L.

 

Druhou organizací, která představuje zázemí systému EBC*L, je Kuratorium, které sídlí v Panderbon (Německo). Kuratorium je složeno z významných profesorů oboru Podnikové ekonomiky.Profesoři zastupují jednotlivé členské státy systému

EBC*L a garantují kvalitu a aktuálnost systému EBC*L. Předsedou Kuratoria je univerzitní profesor Gerhard Ortner.

 

V každé zemi je pak po důkladném výběru ustanovena národní reprezentace systému EBC*L, která je držitelem licence a zodpovídá za fungování systému v dané zemi. V České republice je národním reprezentantem společnost EuroProfis, s.r.o..